Maksymilian

Maksymilian urodził się w roku, którym to swą antyutopię zatytułował George Orwell. W mieście, które ówcześnie było stolicą województwa bielskiego. Był jednym z pierwszych gości na próbach zespołu. W sierpniu 2006 roku dołączył do zespołu za namową Siana. Wcześniej (poza drobnymi “wyskokami”) nie śpiewał. Nie miał też takowych ambicji. Czynnikiem wpływającym na podjęcie próby, była poezja wojenna, która wówczas składała się na warstwę liryczną muzyki zespołu… Mimo ciężkich początków. Aktualnie pracuje w UP Mrągowo. Obecnie nie koncertuje z zespołem, jednak nadal z nim współpracuje przy tworzeniu nowych utworów i albumów muzycznych.