Żołnierze Wyklęci – NIEZŁOMNI ŻOŁNIERZE

słowa: A. Czerwiec-Banek, muzyka: Siano, MJ

d

Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Żołnierze

C

Dla których Ojczyzna to słowo najświętsze

g

Tak twardzi jak skała Żołnierze Wyklęci

d                                 C

Cześć ich pamięci!

d                                        C
Ci, co sen o Polsce wśród szumu drzew śnili

g                               d          C  

O Niej niepodległej i wolnej śpiewali

d                             C         

Gotowi karabin chwycić w każdej chwili

g                            d               C  

I życie swe młode położyć na szali

d                                    C

 

Ci, którzy zdradziecko, podstępnie schwytani

g                             d             C

Znosili z honorem nadludzkie cierpienia

 

d                                C                        

Kiedy ból potworny sięgał życia granic

g                                  d               C

A serce żądało wciąż od ust milczenia

 

d                     C 

Ci, co upodleni i z zasług odarci

g                                   d          C

Godnie przed obliczem śmierci się stawiali

d                             C        

Nim kula przeszyła wyrywał się z piersi

g                                 d       C

Okrzyk o tej Polsce, którą ukochali

 

d                            C

Ci, którzy z historii Polski kart wyrwani

g                               d            C

Pamięć ich zszargały podłe pomówienia

d                                  C

Jawią nam się teraz w blasku swojej chwały

g                                       d               C

Żołnierze Niezłomni – Żołnierze podziemia