O mój rozmarynie

sł. muz. autor nieznany

O mój rozmarynie, rozwijaj się

O mój rozmarynie, rozwijaj się

Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej

Zapytam się

Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej

Zapytam się.

A jak mi odpowie – nie kocham cię,

A jak mi odpowie – nie kocham cię,

Ułani werbują, strzelcy maszerują

Zaciągnę się.

Ułani werbują, strzelcy maszerują

Zaciągnę się.

Dadzą mi konika cisawego

Dadzą mi konika cisawego

I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę

do boku mego

I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę

do boku mego

Dadzą mi
kabacik z wyłogami

Dadzą mi
kabacik z wyłogami

I wysokie buty, i wysokie buty

Z ostrogami.

I wysokie buty, i wysokie buty

Z ostrogami.

Dadzą mi szkaplerzyk z Matką Boską

Dadzą mi szkaplerzyk z Matką Boską

Żeby mnie broniła, żeby mnie broniła

Tam pod Moskwą.

Żeby mnie broniła, żeby mnie broniła

Tam pod Moskwą.

Powiodą z okopów na bagnety,

Powiodą z okopów na bagnety,

Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie pocałuje,

Ale nie ty.

Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie pocałuje,

Ale nie ty.