Niedźwiadek

sł. A. Czerwiec-Banek, muz. Siano, MJ

Tyś ta ziemia tak umiłowana,

Poeta sławił Cię w zachwycie,

Cierpiałaś długo, zniewalana

I wielu Ci oddało życie

Od swych młodzieńczych lat niezłomni,

W ich piersiach biły wierne serca

Ci niepotulni, niepokorni,

O jednym z nich jest ta piosenka

Zaciekle bronił twej stolicy,

Kiedy nastały dni wrześniowe

I ruch oporu w Łodzi tworzył,

A potem działał znów we Lwowie

A kiedy wpadł w sowieckie łapy

To go dręczono na Łubiance

Do powstającej polskiej armii

Wyrwał go stąd generał Anders

 

To żołnierz hardy i odważny,

Byś niepodległość odzyskała

Zaciekle stawał wciąż do walki,

Choć kula nieraz go dostała

W obronie się odznaczył Lwowa,

Sowietów bił pod Berezyną

Nieustraszony, młody chłopak

Ze swego męstwa w bojach słynął

 

Stworzono Polskie Siły Zbrojne,

Lecz podle je traktował Stalin,

Więc wyszły z ziemi niegościnnej

I do Iraku stąd dotarły

A gdy nadeszła wieść okrutna

O ujawnieniu strasznej zbrodni

Tysiącach zwłok w katyńskich lasach

Żołnierz  chciał wrócić do swej Polski

 

Tu podjął walkę w konspiracji

Wiedział, że idą ciężkie czasy,

Bo widmo nowej okupacji

Nad Tobą – Kraju, już majaczy

Na czele Armii stał Krajowej,

Był jej ostatnim komendantem

W obliczu sytuacji ciężkiej

Musiał rozwiązać jednak armię

 

Żołnierzom wiernym niepodległej,

By nie zaznali krzywd od wroga

I by ich chronić przed cierpieniem

Wydał, więc ten ostatni rozkaz:

 

„ Żołnierze Armii Krajowej! Daję Wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości Państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami Narodu i realizatorami niepodległego Państwa Polskiego. W tym działaniu każdy z Was musi być dla siebie dowódcą (…) zwalniam Was z przysięgi i rozwiązuję szeregi AK.(…) Wierzę głęboko, że zwycięży nasza Święta Sprawa, że spotkamy się w prawdziwie wolnej i demokratycznej Polsce. Niech żyje Wolna, Niepodległa, Szczęśliwa Polska!” 

 

A potem wpadł w sowietów sidła

I stracił życie na Łubiance

Twój dzielny żołnierz, Polsko miła,

Bądź z niego dumna już na zawsze!