List

sł. A. Czerwiec-Banek, muz. Siano

e                             D                  e

Jak tęsknota w sercu zakołacze,

e                            D                        e

Wygrywając swe najczulsze pieśni,

G           D                                        e
Jasne myśli biegną do Was zawsze,

e                              D                  e
Me najdroższe, ukochane dzieci.

e                            D                     e
Swą pamięcią wracam w tą beztroskę,

e                                      D            e
Gdyśmy wspólnych uciech zaznawali

G           D                        e       
I jak tropiąc żuczki i motyle,

e                                   D         e
Chciałem, byście świat umiłowały.
e               D             e
I te łąki majem rozkwiecone,

e                      D                   e
Łany zboża wyzłocone słońcem,

G                D                                  e
By w zachwycie i modlitwie cichej,

e                              D                          e

Poczuć bliskość ze Stworzenia Ojcem.

e                                 D                        e
Tak pragnąłem w wasze główki młode

e                           D                               e
Jak najwięcej wlać potrzebnej wiedzy

G              D                                        e    

Byście ciałem silne, duchem zdrowe

 

e                            D                         e     

Poprzez trudy życia dzielnie przeszły.

e                             D                        e
Tata przy was dzisiaj być nie może,

e                            D                         e
Chociaż żałość go z tęsknoty ściska.

G                D                                      e
Jest żołnierzem! Musi służyć Polsce.

e                            D                   e

Bo to przecież Nasza jest Ojczyzna!

e                     D                         e
A gdy będę tam na górze składał

e                        D                      e
Swój ostatni raport Panu Bogu

G              D                                         e      
Pamiętajcie, żem was bardzo kochał

e                                 D                       e
Więc musiałem bronic kraj od wrogów!

e                          D                      e
Teraz jeszcze mocno was przytulę,

e                               D                   e
Choć nas dzielą burze tego świata

G              D                        e
Wasze główki ucałuję czule

e

I pożegnam

D                    e

– Kochający Tata