Konspirator

Sł. A. Czerwiec-Banek, muz. Siano, MJ

Na ziemiach Zamojszczyzny

Dumnie klasztor się wznosi.

To w historii Ojczyzny

Trwały bastion polskości.

Dom Ojców Bernardynów,

Którzy oprócz prawd Boskich

Nieśli też ciężar trudów

O niezawisłość Polski.

W radecznickim klasztorze

Sztab był organizacji

Przez Jara utworzonej,

Przeciw sowietyzacji.

To tu zabrzmiały słowa

Żołnierskiej tej przysięgi

Gdy II-gi inspektorat

AK tworzył szeregi.

“Przysięgam Panu Bogu wszechmogącemu w Trójcy Świętej jedynemu być wiernym Ojczyźnie mej Polsce, rozkazy przełożonych mych wiernie wykonywać, stać na straży honoru żołnierza polskiego, tajemnic organizacyjnych strzec i nic nie wydać. Tak mi dopomóż Bóg i jego Święta męka. Amen.”

Działali w konspiracji,

Ciosy wrogom zadając

I w wojnę z Sowietami

Wierząc i jej czekając.

Aż pochwycono Jara,

W więzieniu osadzono,

Dręczono w przesłuchaniach,

Skazano i stracono.

 

Z prawa łaski nie skorzystał, bo w swym sercu orła nosił!

Rzekł, choć śmierć już była bliska – Polak o łaskę nie prosi!

Po latach jego szczątki,

W nędznym dole odkryte,

Wróciły tutaj w glorii,

Spoczęły w bazylice.