Walczące podziemie

słowa: M. Migo – zwrotki, ref. “Modlitwa Obozowa”, muzyka: Siano, MJ

O, Panie, któryś jest na niebie,
Wyciągnij sprawiedliwą dłoń!
Wołamy z cudzych stron do Ciebie,
O polski dach i polską broń.

Bez zmrużenia powiek przysięgali :
W obliczu Boga i Najświętszej Marii Panny.
Karków swych nadstawiać się nie bali,
Każdy w ofierze mógł umierać, zostać ranny.
Nieugęci na straży Rzeczypospolitej stali!

W czasie gdy kraj okupowany,
Z emigracyjnym rządem łączność utrzymali.
Przygotowania trwały by zerwać kajdany,
W podziemnych warsztatach broń produkowali.
Błyskawica, sten do ręki, taki los im dany!

O, Panie, któryś jest na niebie,
Wyciągnij sprawiedliwą dłoń!
Wołamy z cudzych stron do Ciebie,
O polski dach i polską broń.

Wawer na murach malował
Polski Walczącej białe kotwice,
Kedyw sabotażem, dywersją się zajmował,
Z Nilem płynęli popod ulice.
Każdy z Akowców drogi przez kanał zakosztował!

Co ich walka dzisiaj znaczy?
Szare szeregi pod Arsenałem.
Kto o Cichociemnych wspomni?
Kto łączniczkom na grobach złoży kwiaty?
Kto Enigmy rozszyfrował znaki?

O, Panie, któryś jest na niebie,
Wyciągnij sprawiedliwą dłoń!
Wołamy z cudzych stron do Ciebie,
O polski dach i polską broń.