Chłopaki od Bartka

Sł. A. Czerwiec-Banek, muz. Siano, MJ

Co szumiały te beskidzkie sosny?
O czym gadał od Baraniej wiatr?
Jakie słowa w serca wierne wrosły,
By za nie walczyć, nawet siebie dać?

Za tę Polskę wolną niepodległą,
Za Białego Orła w Koronie
Przysięgali, że oddadzą wszystko…
Nawet życie, gdy śmierć przyjdzie po nie.

Trwali tutaj z dziada i pradziada,
Stąd czerpali prawdę swą i moc,
W górskich lasach brat szedł w ślady brata
Niejedna tutaj ich zastała noc.

Za tę Polskę wolną, niepodległą,
Za Białego Orła w Koronie
Przysięgali, że oddadzą wszystko…
Nawet życie, gdy śmierć przyjdzie po nie.

Nagle wielka ruszyła lawina,
Swe kamienie tocząc podstępnie.
Wszelki ślad po chłopakach zaginął
Gdzie ich kości? Gdzie jest wierne serce?

Za tę Polskę wolną, niepodległą,
Za Białego Orła w Koronie
Przysięgali, że oddadzą wszystko…
Nawet życie, gdy śmierć przyjdzie po nie.