Premiera – 1 listopada 2011

Testament Patrioty – utwór do wiersza Anny Czerwiec- Banek stworzony na postawie grypsów płk. Łukasza Cieplińskiego