30. 04. 2015 r.

Brodnica – koncert zamknięty dla uczestników Manewrów Patriotycznych