27. 06. 2008 r.

Bielsko-Biała wraz z Afterfall i Produkt pub STOLARNIA