25.05.2021r. – Warszawa

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL – Warszawa, ul. Rakowiecka 37 – “Chwała Bohaterom” – w 73. Rocznicę Śmierci rtm. Witolda Pileckiego

19:00 – Rozpoczęcie uroczystości

19:30 – Koncert “Chwała Bohaterom”

20:30 – Msza Św.

21:30 – Złożenie kwiatów pod ścianą straceń