20. 07. 2013 r.

Szczyrk – Jakubowe Święto – pl. św. Jakuba – 13:15