15. 08. 2009 r.

WARSZAWA Plac Teatralny koncert akustyczny start ok.15.00