15. 05. 2009 r.

Tarnów Pałac Młodzieży .Gramy wraz z Dawidem Hallmannem start 19.00