13.05.2018r. – Węgrów

Rynek Mariacki (impreza plenerowa) – ok. 14:00 – Dzień Marszałka Józefa Piłsudskiego