12. 11. 2014 r.

Jarosław – koncert dla szkół w MOK godz. 10:00 i 12:00