11. 01. 2009 r.

Rymanów wraz z NIRAH i KRUSHER kino Sokół