03. 05. 2007 r.

Wisła zakończenie Rajdu im. Henryka Flame “Bartka”