01. 12. 2012 r.

Warszawa – 16:00 – w Katedrze Praskiej św. Floriana przy ul. Floriańskiej podziemiach Kościoła (Dolna Katedra)